17 jul. 2013

Resultats de l'activitat d'ICV-EUiA al Plenari del Districte de Nou Barris 9 juliol 2013

ICV-EUiA hem presentat propostes al Plenari de Districte de Nou Barris del dia 9 de juliol per fer efectiva la Democràcia Social als nostres barris. Aquest ha estat el resultat de la nostra activitat:
 
3 àpats al dia és un dret humà i no pas caritat.
 
Per garantir uns mínims vitals com l’alimentació,  ICV-EUiA insta al govern del districte de Nou Barris a planificar i implantar, de forma urgent, un Sistema Integral de Cobertura de Necessitats Alimentaries a Nou Barris.
Resultat: Aprovada.
Recolzament: Unanimitat.
 
 
Assistència de la Regidora de Nou Barris de CiU als Consells de Barris.
 
Els Consells de Barri haurien de ser espais de participació, diàleg i de treball entre la ciutadania i el govern municipal, però el constant absentisme de la Regidora de CiU degrada la democràcia municipal. ICV-EUiA presentà un Prec per tal que la Regidora executiva del Districte de Nou Barris es comprometi a complir amb la seva funció i responsabilitat de presidència dels diferents Consells de Barri del nostre districte. Assumir, davant les entitats i el veïnat, dels nostres barris, el diàleg, la interlocució i les respostes i compromisos clars a les demandes plantejades per la ciutadania en els Consells de Barri.
 
El govern municipal de CiU rebutja la petició i respon que la regidora pot delegar en un conseller. Anirà als que pugui.
 
 
Recuperem el Camp municipal de fútbol de Porta per a Nou Barris.
 
Arran de les informacions de I'incompliment per part de la Fundació Marcet de les clàusules que consten a les Bases de la Licitació del Camp Municipal de Fútbol de Porta, ICV-EUiA exigeix que el Districte de Nou Barris: Denunciï i rescindeixi la licitació, recuperi I'explotació del Camp de Futbol de Porta i convoqui una nova licitació o faci la gestió municipal directa.
 
El govern municipal de CiU rebutja a la proposta.
 
 
Seguiment de la proposició d’ICV-EUiA per l'Educació Pública i de qualitat a Nou Barris.
 
L’educació pública de qualitat permet la igualtat d’oportunitats, però a Nou Barris s’anunciaren pel curs 2012-2013 el tancament de grups, la reducció de plantilles, substitucions i recursos econòmics, l’increment d’alumnes per aula, la implantació de taxes als Cicles Formatius...
 
ICV-EUiA presentà al juliol de 2012 una Proposició defensant l’educació pública i de qualitat a Nou Barris, rebutjant totes les retallades dels governs municipal de Barcelona, català i espanyol i exigint el manteniment de la quantitat i qualitat de tots els serveis i centres públics educatius a Nou Barris, especialment al CEIP SANT JOSEP ORIOL i l’IES PABLO RUÍZ PICASSO. Ara volíem que s'informés a Nou Barris de I'estat d'execució de la proposició aprovada.
 
L’equip de CiU a Nou Barris demostra la seva manca d’interès per l’educació pública, de qualitat a l’abast de tothom, en perill per les retallades de CiU/PP i els privilegis atorgats a l’educació privada d’elit, i responen amb un to irònic: "el govern continua instant a Consorci". Tanmateix ens acusen d'exageració.
 
Des d’ICV-EUiA recordem que l’ensenyament públic garanteix el dret a la igualtat d’oportunitats, i que avui està amenaçat a Nou Barris per les seves continues retallades i polítiques de desmantellament en benefici d’interessos privats. Els hi posem deures per abans que comenci el curs... tenen marge de temps per actuar.
 
 
CiU continua restringint la participación ciutadana a les Audiències i Plenaris de Nou Barris.

 
Una altra vegada més de cent persones no han pogut entrar i expressar-se a l’Audiència del 8 de juliol pels límits d’aforament i la manca de voluntat de l’equip de govern de CiU de cercar un espai alternatiu que doni cabuda a tot els veïnat que vol assistir a les Audiències i Plenaris de Nou Barris.
 
El veïnat al que se'ls està negant l'entrada està molt emprenyat, doncs porten els seus problemes a les institucions i veuen com el Districte els tanca les portes. No podem oblidar que la ciutadania té dret a participar i expressar-se, i és totalment injustificable que el govern CiU a Nou Barris limiti l'accés a l'Audiènci Pública amb l'objectiu de crispar encara més els ànims de la gent. Això NO és democràcia.
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA a Nou Barris ha denunciat totes les limitacions a l’exercici de drets democràtics com l’assistència als òrgans de participació pública, l’ús de l’espai públic per les entitats i persones (activitats, manifestacions...), la llibertat d’expressió i informació (repartiment i col·locació de cartells), l’enregistrament del veïnat i l’apropiació partidista i classista de les institucions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario