Loading...

1 ago. 2012

Comunicat del Grup Municipal d'ICV-EUiA Nou Barris davant el procés de debat del Pla d'Actuació pel Districte de Nou Barris (PAD).


Comunicat del Grup Municipal d'ICV-EUiA Nou Barris davant el procés de debat del Pla d'Actuació pel Districte de Nou Barris (PAD).

ICV-EUiA Nou Barris condiciona el diàleg amb el govern de CiU al Districte de Nou Barris a l'establiment del marc democràtic.

1. No realitzarem cap reunió sobre el PAD de Nou Barris fins que no es restableixi el diàleg amb les entitats de Nou Barris, mitjançant la Comissió de Seguiment del PAD on el paper de la Coordinadora és fonamental.

2. Fins que no acabi el procés d’al·legacions, i el nostre grup les valori, no manifestarem cap mena de valoració al PAD del govern.

3. Fins que no veiem reflectit al PAD les proposicions aprovades als Consells Plenaris del Districte en el darrer any.

4. Degut a la manca de lideratge de l'actual govern de CiU al districte, sense un full de ruta propi des de i per a Nou Barris. Sense programa d’actuació i sense orientació política. Subordinant-se com a govern, i fent subordinar a Nou Barris, als interessos i les directrius que emanen dels governs Trias i Mas. Acceptant i executant les ordres polítiques i tècniques d’alcaldia, comissió de govern i gerència de l’ Ajuntament de Barcelona. Renunciant, de forma explicita i conscient a defensar els interessos de Nou Barris a tots els nuclis de presa de decisions i arreu on sigui necessari.

Fins que no es compleixi tot el que remarquem anteriorment, el nostre GM no es reunirà amb el govern per debatre el PAD.

Grup Municipal d'ICV-EUiA Nou Barris.
23 de juliol de 2012.