Loading...

30 nov. 2013

Més inversió a Nou Barris per solucionar les mancances de la ciutadania

Els dies 2 i 3 de desembre tenim Audiència i Plenari a Nou Barris a les 19 h (Seu del Districte, plaça Major de Nou Barris s/n). El Grup Municipal d'ICV-EUiA presenta al Ple del Districte de Nou Barris:

La situació actual exigeix modificar el projecte de pressupost 2014 Nou Barris per a incorporar més despesa social i més inversió a Nou Barris.
 

Per això el Grup Municipal d’ICV-EUiA a Nou Barris insta al govern del Districte de Nou Barris a demanar al govern de l’Ajuntament de Barcelona, que, en el marc del Projecte de Pressupost 2014, prengui mesures per finançar l’increment de l’inversió i la despesa social, així com a incrementar la participació percentual i absoluta de Nou Barris en aquesta inversió i despesa social, que facin possible incorporar al projecte de pressupost 2014, les següents partides de despesa social i inversió a Nou Barris (a l’enllaç adjunt es concreten les inversions i actuacions sol·licitades):  
 

29 nov. 2013

On van a parar 109.586 euros de Nou Barris? Transparència en la despesaEls dies 2 i 3 de desembre tenim Audiència i Plenari a Nou Barris a les 19 h (Seu del Districte, plaça Major de Nou Barris s/n). El Grup Municipal d'ICV-EUiA presenta al Ple del Districte de Nou Barris:

Al Projecte de Pressupost 2014 de l’Ajuntament de Barcelona consta, dins les Despeses Corrents / Annex Capítol 4, les partides següents:

Altres subvencions a instit. sense afany           15.586,00
Convenis amb instit. sense afany lucre             94.000,00

El Grup Municipal d'ICV-EUiA pregunta: Quina(es) persona(es) jurídica(ques) rebrà(n) aquestes aportacions (fora de convocatòria pública i de concurrència competitiva), per quin concepte i amb quina finalitat?