Loading...

17 jul. 2013

Resultats de l'activitat d'ICV-EUiA al Plenari del Districte de Nou Barris 9 juliol 2013

ICV-EUiA hem presentat propostes al Plenari de Districte de Nou Barris del dia 9 de juliol per fer efectiva la Democràcia Social als nostres barris. Aquest ha estat el resultat de la nostra activitat:
 
3 àpats al dia és un dret humà i no pas caritat.
 
Per garantir uns mínims vitals com l’alimentació,  ICV-EUiA insta al govern del districte de Nou Barris a planificar i implantar, de forma urgent, un Sistema Integral de Cobertura de Necessitats Alimentaries a Nou Barris.
Resultat: Aprovada.
Recolzament: Unanimitat.
 
 
Assistència de la Regidora de Nou Barris de CiU als Consells de Barris.
 
Els Consells de Barri haurien de ser espais de participació, diàleg i de treball entre la ciutadania i el govern municipal, però el constant absentisme de la Regidora de CiU degrada la democràcia municipal. ICV-EUiA presentà un Prec per tal que la Regidora executiva del Districte de Nou Barris es comprometi a complir amb la seva funció i responsabilitat de presidència dels diferents Consells de Barri del nostre districte. Assumir, davant les entitats i el veïnat, dels nostres barris, el diàleg, la interlocució i les respostes i compromisos clars a les demandes plantejades per la ciutadania en els Consells de Barri.
 
El govern municipal de CiU rebutja la petició i respon que la regidora pot delegar en un conseller. Anirà als que pugui.
 
 
Recuperem el Camp municipal de fútbol de Porta per a Nou Barris.
 
Arran de les informacions de I'incompliment per part de la Fundació Marcet de les clàusules que consten a les Bases de la Licitació del Camp Municipal de Fútbol de Porta, ICV-EUiA exigeix que el Districte de Nou Barris: Denunciï i rescindeixi la licitació, recuperi I'explotació del Camp de Futbol de Porta i convoqui una nova licitació o faci la gestió municipal directa.
 
El govern municipal de CiU rebutja a la proposta.
 
 
Seguiment de la proposició d’ICV-EUiA per l'Educació Pública i de qualitat a Nou Barris.
 
L’educació pública de qualitat permet la igualtat d’oportunitats, però a Nou Barris s’anunciaren pel curs 2012-2013 el tancament de grups, la reducció de plantilles, substitucions i recursos econòmics, l’increment d’alumnes per aula, la implantació de taxes als Cicles Formatius...
 
ICV-EUiA presentà al juliol de 2012 una Proposició defensant l’educació pública i de qualitat a Nou Barris, rebutjant totes les retallades dels governs municipal de Barcelona, català i espanyol i exigint el manteniment de la quantitat i qualitat de tots els serveis i centres públics educatius a Nou Barris, especialment al CEIP SANT JOSEP ORIOL i l’IES PABLO RUÍZ PICASSO. Ara volíem que s'informés a Nou Barris de I'estat d'execució de la proposició aprovada.
 
L’equip de CiU a Nou Barris demostra la seva manca d’interès per l’educació pública, de qualitat a l’abast de tothom, en perill per les retallades de CiU/PP i els privilegis atorgats a l’educació privada d’elit, i responen amb un to irònic: "el govern continua instant a Consorci". Tanmateix ens acusen d'exageració.
 
Des d’ICV-EUiA recordem que l’ensenyament públic garanteix el dret a la igualtat d’oportunitats, i que avui està amenaçat a Nou Barris per les seves continues retallades i polítiques de desmantellament en benefici d’interessos privats. Els hi posem deures per abans que comenci el curs... tenen marge de temps per actuar.
 
 
CiU continua restringint la participación ciutadana a les Audiències i Plenaris de Nou Barris.

 
Una altra vegada més de cent persones no han pogut entrar i expressar-se a l’Audiència del 8 de juliol pels límits d’aforament i la manca de voluntat de l’equip de govern de CiU de cercar un espai alternatiu que doni cabuda a tot els veïnat que vol assistir a les Audiències i Plenaris de Nou Barris.
 
El veïnat al que se'ls està negant l'entrada està molt emprenyat, doncs porten els seus problemes a les institucions i veuen com el Districte els tanca les portes. No podem oblidar que la ciutadania té dret a participar i expressar-se, i és totalment injustificable que el govern CiU a Nou Barris limiti l'accés a l'Audiènci Pública amb l'objectiu de crispar encara més els ànims de la gent. Això NO és democràcia.
 
El Grup Municipal d’ICV-EUiA a Nou Barris ha denunciat totes les limitacions a l’exercici de drets democràtics com l’assistència als òrgans de participació pública, l’ús de l’espai públic per les entitats i persones (activitats, manifestacions...), la llibertat d’expressió i informació (repartiment i col·locació de cartells), l’enregistrament del veïnat i l’apropiació partidista i classista de les institucions.

14 jul. 2013

Nou Barris: la qualitat democràtica en el centre dels debats al Plenari 9 juliol 2013El darrer Ple del Consell de Districte de Nou Barris, la qualitat democràtica ha estat l’eix transversal de les propostes d’esquerres i els debats generats al Plenari del Consell de Districte de Nou Barris.
El Contra-Informe amb un relat alternatiu del Nou Barris real, com el requeriment d’informació davant la poca transparència i concreció de la Mesura de govern envers la infància, son exercicis de transparència i qualitat democràtica. El compromís amb el nou Consell Sectorial de Persones amb discapacitat i/o diversitat funcional; la defensa i formulació d’ un paquet integral i transversal de mesures per a la transparència.
La denúncia de les limitacions democràtiques com les restriccions a les Audiències Públiques, les limitacions a la participació i ús de l’espai públic; l’enregistrament del veïnat i l’apropiació partidista i classista de les institucions i la permanent insubmissió CiU als acords del Ple.
Són exercicis de defensa de la qualitat democràtica els dos Prec d’ICV-EUiA: demanda a la Regidora que assumeixi la seva responsabilitat de presidència dels Consells de Barri, per donar al veïnat respostes i per assumir compromisos. Demanda, davant d’incompliment de les condicions, rescindir la licitació vigent i recuperar la gestió de l’explotació del camp de futbol municipal de Porta.
Defensar la qualitat democràtica és defensar la democràcia social:
§  Si no garantim l'alimentació, neguem els drets humans, neguem la llibertat, neguem la democràcia. La proposició d’ICV-EUiA 9B va ser aprovada per unanimitat. Una bona notícia. La molt dolenta i lamentable es que, en ple segle XXI, la involució democràtica faci necessari presentar i defensar proposicions com aquesta.
 
§  Sense garantir la qualitat de l'educació pública, degradem els drets socials i la democràcia. En tornar a preguntar com s’està executant una proposta nostre de defensa de l’educació pública aprovada en plenari.
 
§  Sense dret a l’habitatge no hi ha llibertat ni democràcia social. Per això, hem recolzat les demandes de l’Associació 500x20 i de l’ Acampada pel Dret a l’Habitatge.
 
§  Amb equipaments tancats i riscos a la gestió cívica de proximitat d’equipaments públics, no hi ha democracia.
 
§  Amb Nou Barris socialment castigat per l'ofensiva contra-inversora dels acords PP-CiU, no hi ha democràcia
Mònica Palet i Pere Fernàndez
Grup Municipal ICV-EUiA
Consell de Districte de Nou Barris

8 jul. 2013

Les propostes d'ICV-EUiA al Plenari del Consell de Districte de Nou Barris del 9 de juliol

La democràcia social afegeix altres drets humans als de participació política: treball, educació, sanitat, assistència social, igualtat d’oportunitats...
 
ICV-EUiA presenta al Ple del Districte un seguit de propostes per avançar a Nou Barris en la democràcia social i la participació ciutadana real. L'Audiència Pública i el Plenari del Consell de Districte de Nou Barris es faran els dies 8 i 9 de juliol a les 19 h (pl Major de Nou Barris s/n).
 
 
 
 
 
 
1.- 3 àpats al dia és un dret humà i no pas caritat.
 
Si no es garanteixen mínims vitals com l'alimentació, es nega la llibertat i la democràcia efectives a la ciutadania. Per això ICV-EUiA insta al govern del districte de Nou Barris a planificar i implantar, de forma urgent, un Sistema Integral de Cobertura de Necessitats Alimentaries a Nou Barris, que:
 
1. Garanteixi els 3 àpats diaris a tots els infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de I'any, donant compliment a Nou Barris de la Proposició aprovada a l’Ajuntament de Barcelona el 18 de juny.
 
2. Garanteixi I'alimentació digne de totes les persones i famílies vulnerables del Districte, per mitja dels serveis socials, I'ampliació de places públiques de menjador social i del treball en xarxa entre els serveis municipals i el circuit de distribució social d'aliments.
 
3. Garanteixi I'acompanyament alimentari de les persones grans de Nou Barris en situació de dependència, pobresa i risc d'exclusió relacional, per mitja de I'ampliació del Servei d’Àpats a Domicili i del Programa d’Àpats en Companyia a tots els Casals Municipals de Gent Gran del Districte.
 
 
2.- Assistència de la Regidora de Nou Barris de CiU als Consells de Barris.
 
Els Consells de Barri haurien de ser espais de participació, diàleg i de treball entre la ciutadania i el govern municipal, però el constant absentisme de la Regidora de CiU degrada la democràcia municipal. ICV-EUiA presenta el següent Prec:
 
Que la Regidora executiva del Districte de Nou Barris es comprometi a complir amb la seva funció i responsabilitat de presidència dels diferents Consells de Barri del nostre districte. Assumir, davant les entitats i el veïnat, dels nostres barris, el diàleg, la interlocució i les respostes i compromisos clars a les demandes plantejades per la ciutadania en els Consells de Barri.
 
 
3.- Recuperem el Camp municipal de fútbol de Porta per a Nou Barris.
 
Arran de les informacions de I'incompliment per part de la Fundació Marcet de les clàusules que consten a les Bases de la Licitació del Camp Municipal de Fútbol de Porta, ICV-EUiA exigeix que el Districte de Nou Barris: Denunciï i rescindeixi la licitació, recuperi I'explotació del Camp de Futbol de Porta i convoqui una nova licitació o faci la gestió municipal directa.
 
 
4.- Seguiment de la proposició d’ICV-EUiA per l'Educació Pública i de qualitat a Nou Barris.
 
L’educació pública de qualitat permet la igualtat d’oportunitats, però a Nou Barris s’anunciaren pel curs 2012-2013 el tancament de grups, la reducció de plantilles, substitucions i recursos econòmics, l’increment d’alumnes per aula, la implantació de taxes als Cicles Formatius...
 
ICV-EUiA presentà al juliol de 2012 una Proposició defensant l’educació pública i de qualitat a Nou Barris, rebutjant totes les retallades dels governs municipal de Barcelona, català i espanyol i exigint el manteniment de la quantitat i qualitat de tots els serveis i centres públics educatius a Nou Barris, especialment al CEIP SANT JOSEP ORIOL i l’IES PABLO RUÍZ PICASSO. Ara volem que s'informi de I'estat d'execució de la proposició aprobada.
 
 
 
 

7 jul. 2013

Assistència de la Regidora de Nou Barris de CiU als Consells de Barri. Prec al Consell de Districte de Nou Barris 09.07.2013

La democràcia social afegeix altres drets humans als de participació política: treball, educació, sanitat, assistència social, igualtat d’oportunitats, control veïnal de les institucions... ICV-EUiA presenta al Ple del Districte un seguit de propostes per avançar a Nou Barris en la democràcia social i la participació ciutadana real.
 
Els Consells de Barri haurien de ser espais de participació, diàleg i de treball entre la ciutadania i el govern municipal, però el constant absentisme de la Regidora de CiU degrada la democràcia municipal.
 
 
Per això ICV-EUiA presenta el següent Prec:
 
Que la Regidora executiva del Districte de Nou Barris es comprometi a complir amb la seva funció i responsabilitat de presidència dels diferents Consells de Barri del nostre districte. Assumir, davant les entitats i el veïnat, dels nostres barris, el diàleg, la interlocució i les respostes i compromisos clars a les demandes plantejades per la ciutadania en els Consells de Barri.

6 jul. 2013

3 àpats al dia és un dret humà i no pas caritat. Proposició d'ICV-EUiA al Consell de Districte de Nou Barris 09.07.2013

La Democràcia Social afegeix altres drets humans als de participació política: treball, educació, sanitat, assistència social, igualtat d'oportunitats... però si no es garanteixen mínims vitals com l'alimentació, es nega la llibertat i la democràcia efectives a la ciutadania.
 
 
Proposició 3 àpats al dia és un dret humà i no pas caritat.
 
ICV-EUiA insta al govern del districte de Nou Barris a planificar i implantar, de forma urgent, un Sistema Integral de Cobertura de Necessitats Alimentaries a Nou Barris, que:
 
1. Garanteixi els 3 àpats diaris a tots els infants en situació de vulnerabilitat tots els dies de I'any, donant compliment al Districte de Nou Barris de la Proposició aprovada a l’Ajuntament de Barcelona el 18 de Juny del 2013.
 
2. Garanteixi I'alimentació digne de totes les persones i famílies vulnerables del Districte, per mitja dels serveis socials, I'ampliació de places públiques de menjador social, i del treball en xarxa entre els serveis municipals i el circuit de distribució social d'aliments.
 
3. Garanteixi I'acompanyament alimentari de les persones grans de Nou Barris en situació de dependència, pobresa i risc d'exclusió relacional, per mitja de I'ampliació del Servei d’Àpats a Domicili i del Programa d’Àpats en Companyia a tots els Casals Municipals de Gent Gran del Districte.
 
Podeu llegir la proposició complerta a: