Loading...

22 oct. 2012

Resultats de l'activitat d'ICV-EUiA al Plenari del Districte de Nou Barris del 2 d'octubre.

ICV-EUiA hem presentat un seguit de propostes al Plenari de Districte de Nou Barris del 2 d'octubre i recolzat les d'altres Grups Municipals. Aquests han estat els resultats de la nostra activitat:
 
Proposició d'ICV-EUiA, sobre garantia de dotació econòmica real, calendari d'execució, partides assignades i relació de prioritats d'inversió a Nou Barris.
 
Davant la impossibilitat del Govern del Districte de poder consensuar i aprovar un Pla d'Actuació pel Districte, presentem les prioritats d'inversió a Nou Barris pels propers anys, amb l'objectiu de resoldre les necessitats dels nostres ciutadans i les peticions dels barris.
 
Resultat: Aprovada.
Recolzament: ICV-EUiA, PSC.
En contra: CiU.
Abstenció: PPC.
 
Proposició sobre garanties d'inversió i destins prioritaris de la mateixa en aquest mandat.
 
La proposició es va presentar pel GM del PSC, també amb la finalitat d'assolir garanties d'inversió a Nou Barris durant aquest mandat.
 
Resultat: Aprovada.
Recolzament: ICV-EUiA, PSC, PPC.
En contra: CiU.
 
Proposició sobre cessió i utilització d'Habitatges de Protecció Oficial a Torre Baró per atendre a persones desnonades.
 
Proposició del GM del PPC, en la línea de les diferents propostes que s'han anat presentant aquests darreres mesos pels diferents partits polítics, davant la greu problemàtica de les persones que pateixen desnonaments.
 
Resultat: Aprovada.
Recolzament: ICV-EUiA, PSC, PPC.
Abstenció: CiU.
 
Seguiment de l'execució de l'acord del Consell Plenari, de 29-11-11 sobre suport real i efectiu al dret constitucional a l'habitatge mitjançant l'actuació de la representació municipal a les obres socials de les caixes per atendre a les persones amb necessitat d'habitatge alternatiu i crear un parc d'habitatge social, presentat per ICV-EUiA.
 
A la petició d'informació sobre les actuacions per posar a la pràctica l'acord, el govern de CiU a Nou Barris respon: En compliment de l'acord del Consell Plenari de 029/11/11, s'han mantingut converses per fer una cessió d'habitatges de Catalunya Caixa, Unim i Caixa Penedès.
 
Pregunta d'ICV-EUiA, sobre qualitat de l'educació pública a Nou Barris. 
 
Amb les nostres preguntes volíem conèixer els efectes de les retallades governamentals (espanyoles, catalanes i barcelonines) sobre la qualitat de l'educació pública i el dret a l'educació a Nou Barris. Entre les "respostes" de CiU destaquem que dubta que amb més alumnes per classe disminueixi la qualitat de l'educació (!!!!!!!!!!).
 
Pregunta d'ICV-EUiA, sobre polítiques d'ocupació a Nou Barris.
 
Segons l'Informe de l'Ajuntament de Barcelona l'atur afecta ja a 14.454 persones (18'4 %) a Nou Barris i continua essent el Districte amb més atur de Barcelona. Calen mesures del Govern per tal de reduir-lo. El govern de CiU a Nou Barris explica els projectes municipals Exit-2 i Reempresa que es votava a l'Ajuntament el dia 5 octubre.
 
Seguiment de l'execució de l'acord del Consell Plenari, de 13-02-2012 sobre la construcció de pisos, equipaments i urbanització al nord de la Ronda Guineueta Vella.
 
CiU respon que no s'ha fet res.
 
Pregunta sobre accions per evitar el tancament de l'Escola Bressol Municipal Trinitat Nova.
 
El govern de CiU a Nou Barris respon que estan valorant les deficiències (??????????)
 
Pregunta sobre previsions d'obres de rehabilitació i programa de dinamització de l'equipament Cosa Nostra Fase II.
 
CiU respon que estan plantejant noves línies de rehabilitació. Els representants del grup La Tronada es queixen que el districte no té cap interès que continuï el projecte de la Tronada amb els nens i nenes de Can Peguera: hi ha rumors que la regidora vol cedir l'espai a Càritas.
 
Prec sobre garantia de velocitat de connexió a internet en diferents centres escolars del Districte.
 
Acceptada.
 
Pregunta: problemàtica d'un contenidor en front de la Pl. Paul Claudel (Mercat de la Mercè).
 
CiU respon que es recol·locarà en un altre lloc, a prop del Mercat.
 
 
Si voleu llegir el contingut de les propostes i preguntes presentades per la coalicio ICV-EUiA al Consell de Districte de Nou Barris, podeu seguir aquest enllaç:
 

11 oct. 2012

República i Federalisme. Assemblea-debat el 18 d'octubre. 
Assemblea i debat: República i Federalisme.
 
Dijous 18 d'octubre de 2012 a les 19:00 h.

Casal de Prosperitat. Plaça Àngel Pestaña s/n. Prosperitat.

Amb la presència de:

Jordi Bonet (president de la FAVB).
Miquel-Antoni Roman (llibreter).
Lluis Orri Riba (advocat).


Organitza: TAULA DE NOU BARRIS PER LA REPÚBLICA, de la que forma part ICV-EUiA Nou Barris.

5 oct. 2012

7 d'octubre, manifestació de la Jornada Mundial pel Treball Digne.

Manifestació de la Jornada Mundial pel Treball Digne convocada pels sindicats CCOO,UGT, USOC i la Plataforma Prou Retallades. La manifestació començarà a les 11’15 h a la Plaça Urquinaona amb Ronda de s Pere i finalitzarà a Pla de Palau.