2 mar. 2014

Volem una sortida d’emergència accessible a l’Escola Antaviana de Nou BarrisEl Pla d’Emergència i Evacuació de l’Escola Antaviana estableix que la pista poliesportiva és el punt de concentració en cas d’evacuació de l’alumnat i personal del centre, però la nova sortida d’emergència és una escala que no permet l’evacuació de les persones amb mobilitat reduïda. Per això ICV-EUiA presenta aquest Prec al Consell de Districte: 

Que el govern del districte de Nou Barris insti al Consorci d’Educació de Barcelona a complir la normativa d’accessibilitat així com la normativa d’emergència i evacuació amb la construcció d’una rampa, en substitució de les escales existents, que asseguri una evacuació segura i efectiva de l’alumnat i personal de l’Escola Antaviana.

Plenari del Districtre de Nou Barris el 12 de març a les 19 h a la Seu del Districte, plaça Major de Nou Barris s/n.


No hay comentarios:

Publicar un comentario