8 jul. 2012

Has pagat l'euro per recepta? NO! Jo ja pago la Sanitat amb els meus impostos.


ICV-EUiA donarà suport jurídic a les persones que es neguin a pagar l’euro per recepta.

ICV-EUiA inicia una campanya contra els impostos de la malaltia de CiU i del PP i anuncia que esgotarà totes les vies polítiques i jurídiques per tal d'acabar, en paraules del secretari general d’ICV Joan Herrera, amb “una taxa injusta, ineficaç i improvisada".

Per a ICV-EUiA la mesura vulnera la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat i la LOFCA i suposa el doble pagament d’una sanitat pública que ja cobreixen els impostos que ja paguen els ciutadans i les ciutadanes.

És per això que la coalició promourà un procediment jurídicament establert contra l'euro per recepta a totes aquelles persones que es neguin a pagar-lo i hagin omplert el formulari que la Generalitat ha facilitat a les farmàcies per a aquests casos.

SÓC USUARI/A I EM NEGO A PAGAR L’EURO PER RECEPTA, QUÈ HAIG DE FER?

1. L’oficina de farmàcia LI HA DE DISPENSAR el medicament; si vostè no vol abonar la taxa, li HAN DE FACILITAR un formulari que haurà d’omplir amb les seves dades, per tal que la mateixa oficina de farmàcia el pugui remetre al Departament de Salut.

2. L’administració catalana s’encarregarà de reclamar l’abonament de la taxa amb el corresponent recàrrec i INTERESSOS, seguint els procediments indicats a la legislació tributària.

3. Quan arribi el requeriment de la Generalitat interposarem el recurs contra l’acte d’imposició de l'euro per recepta.

EN QUÈ ES BASA LA PROPOSTA D’ICV-EUiA?

1. Vulnera la Llei general tributària, la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat i la LOFCA.

2. Les taxes graven la prestació d’un servei. Quin és aquest servei? Quin és el servei nou que ara es grava?

3. Els actes i serveis que afecten la vida i la salut de les persones no es poden imposar amb taxes. Les receptes no s’adquireixen perquè sí, són necessàries per preservar la salut i, per tant, són un dret.

4. El cobrament de la taxa la fan els farmacèutics –convertits en recaptadors de tributs- i no qui presta el servei (la recepta) que és l’administració. Les farmàcies només donen el producte prescrit en la recepta.

5. La quantificació de les quotes de les taxes s’ha de fer de manera que el rendiment d’aquestes no excedeixi, en el seu conjunt, el cost total (no s’ha de recaptar més del que val el servei). Exactament per quin servei estem pagant i quin és el seu cost?

6. Doble imposició.

7. Segons la Llei de taxes i preus públics és necessari un reglament per aplicar la taxa. En aquest cas, només hi ha una instrucció enviada a les farmàcies.

QUINS SÓN ELS REQUISITS PER PRESENTAR EL RECURS?

· Que vostè sigui un dels ciutadans o una de les ciutadanes que no estan exempts d’abonar l’euro per recepta i que consideri que ja paga la sanitat amb els seus impostos.

· Que vostè hagi omplert correctament el formulari amb les seves dades a l’oficina de farmàcia.

· Que vostè ens faci arribar l’original del requeriment de la Generalitat de Catalunya.

· Que vostè ens faciliti les seves dades i el seu consentiment per tal que siguin tractades segons la Llei de protecció de dades.

POT CONTACTAR AMB NOSALTRES:

Si et negues a pagar l'euro per recepta i vols suport jurídic, fés clic per accedir al formulari:

No hay comentarios:

Publicar un comentario