27 jun. 2013

Consell de Districte de Nou Barris de 9 de juliol 2013: seguiment de la proposició d’ICV-EUiA 03.07.2012 per l'Educació Pública i de qualitat a Nou Barris


La democràcia social afegeix altres drets humans als de participació política: treball, educació, sanitat, assistència social, igualtat d’oportunitats... ICV-EUiA presenta al Ple del Districte un seguit de propostes per avançar a Nou Barris en la democràcia social i la participació ciutadana real:
 

L’educació pública de qualitat permet la igualtat d’oportunitats, però a Nou Barris s’anunciaren pel curs 2012-2013 el tancament de grups, la reducció de plantilles, substitucions i recursos econòmics, l’increment d’alumnes per aula, la implantació de taxes als Cicles Formatius...

ICV-EUiA presentà una Proposició al juliol de 2012 defensant l’educació pública i de qualitat a Nou Barris, rebutjant totes les retallades dels governs municipal de Barcelona, català i espanyol i exigint el manteniment de la quantitat i qualitat de tots els serveis i centres públics educatius a Nou Barris, especialment al CEIP SANT JOSEP ORIOL i l’IES PABLO RUÍZ PICASSO.
 
Ara volem que s'informi de I'estat d'execució de la proposició aprobada al Plenari del Districte de Nou Barris del 9 de juliol, a les 19 h a la Plaça Major de Nou Barris s/n.
 
Més informació a l'arxiu adjunt:
 

 
 
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario