13 may. 2012

Resultats de l'activitat d'ICV-EUiA Nou Barris al Plenari de Districte del 8 de maig.

Com segurament recordareu, la coalició ICV-EUiA hem presentat un seguit de propostes al Plenari de Districte de Nou Barris del 8 de maig. Aquests han estat els resultats de la nostra activitat:

- Proposta de Declaració Institucional en defensa dels drets i llibertats civils d’ICV-EUiA:

Resultat: Decaiguda al no comptar amb un recolzament superior a 2/3 del Ple del Districte de Nou Barris.

Recolzament: ICV-EUiA i PSC.

- Declaració Institucional en defensa del català i del Reglament d'us de la llengua catalana a l' Ajuntament de Barcelona d’ICV-EUiA:

Resultat: Aprovada.

Recolzament: ICV-EUiA, PSC i CiU.

En contra: PPC.

El Grup Municipal del PPC abandonà el Ple del Districte i va retornar un cop finalitzada la lectura dels 6 punts de la Declaració Institucional.

- Prec d’ICV-EUiA per unes solucions justes als problemes de la vivenda i els desnonaments (Manifest de les Entitats de la Zona Nord: Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona):

Resultat: Acceptada pel Govern.

Recolzament: ICV-EUiA, PSC i CiU. 

- Proposició d’ICV-EUiA pel canvi de nom de la plaça Llucmajor per plaça de la República:

Resultat: Aprovada.

Recolzament: ICV-EUiA i PSC.

Vots en contra: PPC i CiU.

- Pregunta d’ICV-EUiA sobre la planificació d’equipaments a les Cotxeres Borbó:

Resposta del Govern de CiU:
a) Pel que fa a les converses entre administracions (Districte/Generalitat): no n’hi ha cap novetat.
b) Amb relació a la concertació social (negociacions Districte/Taula de Cotxeres): el Govern del Districte ha assumit l'arranjament de l'illa, el tancament del solar propietat de la Generalitat i cerca un equipament alternatiu.
c) El Govern del Districte no sap quin pot ser l'equipament alternatiu futur, ni pot assumir cap compromís en defensa d’un altre equipament alternatiu.
- Seguiment d’execució de la proposició d’ICV-EUiA contra la pujada del transport públic i pel restabliment de la línea d’autobús 31 i del servei en diumenges i dies festius dels busos de barri 122,127 I 182.
Resposta del Govern de CiU: Està treballant el tema amb TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), no pot concretar res més i diuen que seguiran negociant.
Si voleu llegir el contingut de les propostes i preguntes presentades per la coalicio ICV-EUiA al Consell de Districte de Nou Barris, podeu seguir aquest enllaç:

No hay comentarios:

Publicar un comentario