1 may. 2012

Propostes d'ICV-EUiA al Plenari del Districte de Nou Barris del 8 de maig.

El proper 8 de maig a les 19 h tindrem Plenari del Districte de Nou Barris obert als ciutadans (plaça Major de Nou Barris). El grup municipal d’ICV-EUiA a Nou Barris presenta les següents propostes:

PREC DE SOLUCIONS JUSTES ALS PROBLEMES DE LA VIVENDA I ELS DESNONAMENTS.

Les entitats de la Zona Nord de Nou Barris, amb el recolzament de la Coordinadora d’AAVV i Entitats de Nou Barris, van presentar als Grups Municipals el “Manifest per una solució justa al problema de la vivenda i els desnonaments a la Zona Nord” i un seguit de mesures a favor del barri i dels nostres veïns afectats per la crisis.

ICV-EUiA demana que el Govern del Districte de Nou Barris atengui les peticions de les Entitats de la Zona Nord de Nou Barris, les traslladi i defensi als diferents òrgans de l’Ajuntament de Barcelona i que aquest, ho faci davant els Governs de la Generalitat i de l’Estat.


SEGUIMENT D'EXECUCIÓ DE LA PROPOSICIÓ D'ICV-EUIA DEL 13.03.12 CONTRA LA PUJADA DEL TRANSPOR PÚBLIC I PEL RESTABLIMENT DE LA LÍNEA D’AUTOBUS 31 I DEL SERVEI EN DIUMENGES I DIES FESTIUS DELS BUSOS DE BARRI 122,127 I 182.

ICV-EUiA fa un seguiment de la seva proposició aprovada al mes de març pel Consell de Districte de Nou Barris, contra la pujada del transport públic (la T-10 augmenta un 12% i la T-50/30 un 10%) i pel restabliment de serveis de la línea d’autobús 31 (connexió Nou Barris-Hospital Clínic) i, en diumenges i dies festius, dels busos de barri 122 (Turó de la Peira), 127 (Roquetes) i 182 (Porta-Prosperitat).
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DELS DRETS I LLIBERTATS CIVILS.

Si s’aprova la proposta del Grup Municipal d’ICV-EUiA, el Consell Plenari del Districte de Nou Barris donarà suport al manifest de la FAVB en defensa dels drets i llibertats civils.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DEL CATALÀ I DEL REGLAMENT D’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.

D’aprovar-se la proposta del Grup Municipal d’ICV-EUiA, el Districte de Nou Barris recolzarà les accions legals perquè l’Ajuntament de Barcelona restableixi el seu Reglament d’Ús Lingüístic del Català.
http://www.iniciativa.cat/noubarris/documents/4530

PROPOSICIÓ PEL CANVI DE NOM DE PLAÇA LLUCMAJOR PER PLAÇA DE LA REPÚBLICA.

La Coordinadora d’AVV i Entitats de Nou Barris proposà a l’any 2010 el canvi de nom de plaça de Llucmajor per plaça de la República, que ha estat informat desfavorablement per la Ponència de Nomenclàtor de l’Ajuntament de Barcelona, així com una reunió amb l’alcalde de Barcelona, que no s’ha produït. ICV-EUiA proposa: acordar el canvi de nom de Plaça Llucmajor per Plaça de la República i elevar-lo a l’Alcalde de Barcelona, per aprovar el canvi de nom de Plaça Llucmajor per Plaça de la República.


PREGUNTES SOBRE LA PLANIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS A COTXERES BORBÓ.

Al Consell de Districte de Nou Barris de març ICV-EUiA preguntà sobre la decisió de no construir la seu del Departament de Benestar Social a l’illa d’equipaments Cotxeres Borbó i si l’equip de Govern del Districte de Nou Barris recolzava la demanda de Taula Cotxeres de que la parcel·la sigui d’us per a equipaments de ciutat.
A aquest plenari demanem informació del diàleg/negociació Govern de Districte de Nou Barris / Govern de la Generalitat respecte a la utilització de l’illa d’equipaments Cotxeres Borbó i si s’ha mantingut alguna reunió entre el Govern del Districte i la Taula Cotxeres i el seu contingut.

http://www.iniciativa.cat/noubarris/documents/4528

No hay comentarios:

Publicar un comentario