16 mar. 2012

Passem a l’acció: Nou Barris amb la Vaga General.

Que pots fer per la Vaga General del 29 M? Recull de posibilitats i consells per recolzar la Vaga General a la xarxa de forma segura.

1.- Parla amb els teus amics i amigues dels efectes de la Reforma Laboral i anima’ls a participar als grups de recolzament a la Vaga General.

2.- Distribueix material informatiu en el teu entorn més immediat i participa en les repartides de material de les agrupacions d'ICV, EUiA i  grups de recolzament locals.

3.- Escriu a: noubarrisamblavagageneral@gmail.com i et convidaran al grup per rebre més informació que podràs compartir mitjançant el teu correu electrònic.

4.- Fes campanya a la xarxa... ...però abans de començar, segueix aquests petits consells:

- Abans d’enviar res comprova si tens entre els teus correus, “amics” de Facebook o “seguidors” de twitter al teu cap o companys de treball de poca confiança i, si és així, fes servir altres vies o els missatges directes amb la resta.

- Si tens un compte que t’identifiqui amb el teu nom i cognom a Facebook, activa l’opció de que el teu mur solament sigui visible als amics. El teu cap o el que pugui contractar-te en el futur no han de saber a que et dediques (i tenen tendència a fer una ullada).

A Facebook:

- Cerca i fes-te seguidor de la pàgina Nou Barris amb la Vaga General.

- Difon al teu mur notícies i comparteix els missatges i accions que et proposem.

A twitter:

- Escriu convidant als actes i retuiteja els tweets que et semblin interessants.

- Fes servir els hashtags relacionats amb la Vaga General.
Tots i totes podem aturar la reforma laboral.
 Pasemos a la acción: Nou Barris con la Huelga General.

¿Qué puedes hacer por la Huelga General del 29 M? Recopilación de posibilidades y consejos para apoyar la Huelga General en la red de forma segura.

1.- Habla con tus amigos y amigas de los efectos de la Reforma Laboral y anímales a participar en los grupos de apoyo a la Huelga General. 

2.- Distribuye material informativo en tu entorno más inmediato y participa en el reparto de material de la agrupaciones de ICV, EUiA y de los grupos de apoyo locales. 

3.- Escribe a: noubarrisamblavagageneral@gmail.com y te invitaran al grupo para recibir más información que podrás compartir mediante tu correo electrónico.

4.- Haz campaña en la red ...pero antes de comenzar, sigue estos pequeños consejos:

- Antes de enviar nada comprueba si tienes entre tus correos, “amigos” de Facebook o “seguidores” de twitter a tu jefe o compañeros de trabajo de poca confianza y, si es así, haz servir otras vías o los mensajes directos con el resto.

- Si tienes una cuenta que te identifique por tu nombre y apellidos en Facebook, activa la opción de que tu muro sólo sea visible para los amigos. Tu jefe o el que te pueda contratar en el futuro no debe saber a que te dedicas (y tienen tendencia a mirarlo).

En Facebook:

- Busca y hazte seguidor de la página Nou Barris amb la Vaga General.

- Difunde en tu muro noticias y comparte los mensajes y acciones que te proponemos.

En twitter:

- Escribe invitando a los actos y retuiteando los tweets que te parezcan interesantes.

- Utiliza los hashtags relacionados con la Huelga General.

Todos y todas podemos parar la reforma laboral.

No hay comentarios:

Publicar un comentario