7 mar. 2012

13 de març a les 19 h, Plenari del Districte de Nou Barris.

ICV-EUiA PRESENTA AQUESTES PROPOSTES AL PLENARI DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS DEL DIA 13 DE MARÇ 2012:


PREC EN DEFENSA DE L’ESCOLA BRESSOL PÚBLICA A BARCELONA.


L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat mesures que amenacen al model d’educació infantil de 0 a 3 anys, públic i de qualitat, compromès amb la cohesió social i la diversitat. ICV-EUiA vol que es retiri l’augment de la ràtio màxima d’alumnes per classe, la reducció d’un 40% el personal de suport educatiu i la privatització de la gestió de les noves escoles, que afecten a les 92 escoles bressol (EMB) de la ciutat, 13 a Nou Barris: Ciutat de Mallorca, El Torrent, El Vent, La Muntanya, L'Argimon, Colometa, Aqüeducte, Nenes i Nens, Pla de Fornells, Ralet, Can Dragó, Trinitat Nova i Turó, i que s’impulsi un procés de diàleg amb la comunitat educativa i mostri fermesa davant les retallades educatives de la Generalitat de Catalunya.

PROPOSICIÓ CONTRA LA PUJADA DEL TRANSPOR PÚBLIC I PEL RESTABLEIXEMENT DE LA LÍNEA D’AUTOBUS 31 I DEL SERVEI EN DIUMENGES I DIES FESTIUS DELS BUSOS DE BARRI 122,127 I 182.

Després de l’increment de les tarifes del transport públic (la T-10 augmenta un 12% i la T-50/30 un 10%) i la reducció de serveis i eliminació de línies que ja afecten als nostres barris, ICV-EUiA proposa:

1.     Manifestar el profund desacord amb l'increment de tarifes del transport públic per al 2012 que s'han aprovat al Consell d'Administració de l'ATM.


2.     Desaprovar l’actuació dels i la membre del Govern municipal, representants de l'Ajuntament de Barcelona al Consell d'Administració de l'ATM, per la seva posició favorable a aquest increment molt per sobre de l’IPC, fet que es contradiu amb el que havia manifestat l’Alcalde en el Plenari del Consell Municipal de 30 de novembre de 2011.


3.     Instar al govern municipal a que faci les accions necessàries perquè TMB (Transports Metropolitans de Barcelona)  restableixi la circulació de la línea suprimida d’autobus 31 (amb connexió Nou Barris-Hospital Clínic) i de la supressió en diumenges i dies festius de les línies de bus de barri 122 (Turó de la Peira), 127 (Roquetes) i 182 (Porta-Prosperitat).


SEGUIMENT D'EXECUCIÓ DE  PROPOSICIÓ D'ICV-EUIA DEL 4.10.11 PER UNA SALUT PÚBLICA I DE QUALITAT A NOU BARRIS, NO MÉS RETALLADES!


Que s’informi de l’estat d’execució de la proposició presentada per ICV-EUiA i aprovada al Consell del Districte en data 4 d’ octubre de 2011 (contra les retallades al CAP Ciutat Meridiana i CAP Guineueta).


DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES - 8 DE MARÇ DE 2012.

Es reconeix la necessitat d’avançar en l’equitat de gènere fent polítiques actives per eliminar les desigualtats, garantint i ampliant els drets de els dones, amb l’objectiu d’una ciutadania plena, igualitària i democràtica.

DECLARACIÓ CONTRA LA REFORMA LABORAL, EN DEFENSA DELS RECURSOS PER FER POLÍTIQUES SOCIALS I EL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE L’ESTAT AMB CATALUNYA.

Si s’aprova aquesta Declaració Institucional proposada pel Grup Municipal d’ICV-EUiA, el Consell Plenari del Districte de Nou Barris manifestarà la seva opinió desfavorable a la reforma laboral i li demanarà al Govern central de l’Estat espanyol que:

1.- La retirada d’aquesta reforma laboral, que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer.

2.- En tant que la governança democràtica implica, no només la pressa de decisions, que poden estar avalades per vots si son el compliment de compromisos de programa electoral. Governança democràtica es, fonamentalment, governar amb la gent. En el cas de la contrareforma laboral, el govern de l’Estat espanyol ha d’escoltar, interpretar i prendre nota del rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la reforma laboral. Les manifestacions del diumenge 19 de febrer, així ho demostren.

3.- Cal convocar la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb els agents socials i econòmics per tal de modificar el reial decret de la contrareforma laboral, perquè impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció de transformar el nostre model econòmic.

4.- Cal afrontar la necessitat d’enfortir el serveis públics i la suficiència financera de les polítiques socials, com a garants de drets i cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.

5.- Cal que es compleixin els compromisos adquirits després de l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.

PREGUNTA SOBRE LA PLANIFICACIÓ DELS EQUIPAMENT A CONTXERES BORBÓ.

Les veïnes i els veïns han participat en la planificarció de l’illa d'equipaments a les cotxeres de Borbó, però darrerament s’han donat informacions contradictòries que no han estat aclarides als Consells de Barri, a la Coordinadora d’AVV i Entitats de Nou Barris ni a la Taula Cotxeres. ICV-EUiA pregunta:

1. Quin és el relat real de la decisió de trencar la concertació institucional-social en la planificació de l’illa d’equipaments Cotxeres Borbó i per tant, de trencar el compromís i planificació d’ubicació de la seu del Departament de Benestar Social i Família? Qui? Com? Quant? Amb/sense participació/complicitat de l’equip de Govern del Districte de Nou Barris?
2. La Taula Cotxeres defensa, respecte de la parcel·la a on havia d’anar ubicada la nova seu del  Departament de Benestar Social i Família, que ara no construirà, la caracterització d’us per a equipaments de ciutat.  L’equip de Govern del Districte de Nou Barris:  es compromet a recolzar aquesta demanda de Taula Cotxeres i a defensar-la democràticament, fins a les darreres conseqüències?

No hay comentarios:

Publicar un comentario